Store List

MyGee Training & Consultancy Sdn. Bhd.

Social Media:

My Gee Sdn. Bhd. (1165655-H) adalah sebuah syarikat bumiputera yang menyediakan khidmat latihan serta akademi bertauliah secara komited. Syarikat ini telah berdaftar dan melayakkan untuk melaksanakan pelbagai program latihan kepada badan-badan korporat, agensi kerajaan dan swasta serta masyarakat umum pada masa hadapan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB). Pihak kami akan menyediakan portfolio yang terbaik dalam membangunkan sumber manusia secara holistik bagi pencapaian cemerlang, bersepadu dan berkualiti.

Block A